Natur og Fjeld

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Home Turkalender Detaljer - Planlægningsmøde, Fanø Klitplantage

EMAIL Udskriv

Turkalender

Arrangementoplysninger 

Arrangement:
Planlægningsmøde, Fanø Klitplantage
Dato:
13.09.2018 - 16.09.2018
Hvor:
Jylland -
Kategori:
Telt/hytte

Beskrivelse

Planlægningsweekend/-træf

Fanø – en ø og 2 byer midt i Vadehavet, foruden klitter, skovfyr, heder, kultur, Vesterhav, Vadehav og masser af fugle

Først et par appetitvækkende citater:

Færgemanden kunne godt ligne ham med det farlige færgevand fra fanniken Johnny Madsens klassiker. Lunet besad i hvert fald de madsenske tørhedsgrader, da han ved indskibningen spurgte:»Hvad fa’en vil I på Fanø? Det er jo bare en bunke sand med nogle huse...« Så sandt, så sandt, men sandbunken ud for Esbjerg har masser af andet at byde på og tiltrækker hvert år tusinder af besøgende, ikke mindst på grund af beliggenheden i det verdensarvskategoriserede Vadehav med op til to meters højvande to gange om dagen.

På sydspidsen ligger Danmarks smukkeste landsby, Sønderho. Her kryber en velsignet ro ind i kroppen, allerede når man går rundt mellem de fredede og stråtækte huse med rum så lave, at man føler sig som Gandalf på besøg i et hobbithul.

Med andre ord, næste års ture skal på kalenderen. Vandreforeningen Natur og Fjelds bærende koncept er: Vi laver ture for og med hinanden. Dette princip udspiller sig på planlægningsmødet, hvor man kan byde ind med alt fra ideer til færdigt planlagte ture. Det være sig weekendture eller længere ferieture inden - eller udenlands. På udlandsture skal man have en med-turleder. En sådan kan måske findes blandt de fremmødte. Forslag til aften- og endagsture er også meget velkomne.

Dette arrangement er oplagt både for nye medlemmer og andre interesserede, da man får et godt indtryk af, hvordan foreningen fungerer. Man behøver dog ikke at have en tur i ærmet for at møde op. Men hvis du har en tur, men ikke kan komme til mødet, kan du sende den via et andet medlem eller til et medlem af bestyrelsen. Det er endvidere muligt at deltage i noget af weekenden f.eks. til spisning og efterfølgende planlægningsmøde. Dette oplyses ved tilmelding.

Denne forlængede planlægningsweekend vil byde på mange spændende men også anderledes tur muligheder end den traditionelle planlægningsweekend, hvor vi traditionelt ofte plejer at leje en hytte, men dette har vist sig svært på Fanø. I stedet har vi fundet Naturstyrelsen shelterplads (3 x 10 personer) og lejrplads ved Annesdal Bjerg ved Albue Fuglekøje og Plantørboligen, se https://www.aldus.dk/fanoe/fuglekojer/albue.html

De store og hyggelige shelters skulle gerne sikre os mod evt. ubehageligheder i form af regn (jf. sidste års oplevelser i Helvedeshulen). Fredag aften bliver der serveret grillstegte højlænder pølser med kartoffelsalat, og lørdag aften sørger bestyrelsen for bespisning hos et af de pænere spisesteder i Nordby samt lokale til afholdelse af selve tur planlægningen.

Jf. Naturstyrelsens vandretursfolder over de centrale dele af vores planlagte vandreruter, http://naturstyrelsen.dk/media/135416/82_fanoe_090709.pdf

En tur til Fanø har det hele, men frem for alt sand, sand og atter sand tilsat tidevandet og vindens kræfter giver det et forunderligt og hele tiden foranderligt kystlandskab med et utal af flade strande og klitter. Langs kysterne er sandet stadig aktivt, men inde i landet er klitterne i form af ”bjerge” faldet til ro af dæmpende klitplantager og fugtige heder og småsøer. Her ånder fred og idyl i de lysåbne og gamle fyrretræs plantager, og udsigterne og lyset over hedesletterne er betagende, især når solen går ned i et farveorgie som næppe findes tilsvarende andre steder.

Der bliver meget rig lejlighed til at studere fugle på denne tur – herunder elles sjældne fugle som den store Kobbersneppe, Havørn m.m. fl. Under vejs blive der plads til frokost og andre pauser med mulighed for at betragte det spændende liv af fugle og sikkert også hjorte (både de små og de store) – så husk nu den store kikkert

Vi skal selvfølgelig også ud og vandre på vaderne (de er som skabt til at vade på – både for bevingede og os andre dyr. For folk med hang til østers, er der gode muligheder for at forspise sig i disse lækre skaldyr. Husk lidt citron, dild, en tør hvidvin og en kraftig dolk.

Her ude på vaderne mister man fuldstændig fornemmelsen af tid og sted, samt også sin orienteringssans fordi ens afstandsbedømmelse helt ophører i dette uendeligt flade land af sand og de mange blanke flader med vand. I fuld sol og vindstille er det et fatamorgana af sand, vand og luftspejlinger medens en god kuling kan piske det hele op i skum og rullende tidevandsbølger. Ikke underligt Vadehavet også er registreret som Verdensarv af UNESCO.

Vi skal selvfølgelig også på lidt ”sigth seeing” til øens 2 byer. Nordby er den store, gamle skipperby, hvor antallet af registrerede skibe i 17-1800 tallet kun blev overgået af Københavns Havn. Sønder Ho er ældgammel med små, tangdækkede huse og var tidligere udskibningssted for lokal handel i Vadehavet. 2 byer – hver med deres særpræg og charme.

Og måske det bedste ved hele turen for folk med svage knæskaller: Du behøver kun bære din tungt læssede rygsæk én km fra ø-bussen – resten af tiden kan du nøjes med at slæbe på din dagtursrygsæk.

Vi håber at blive mange til denne planlægningsweekend da turene ikke behøver at blive krævende men i stedet med masser af natur- og kulturoplevelser. Turene kan tillige tilpasses den enkeltes formåen og hensynet til at vi også skal nå alle måltiderne.

Bemærk også at bestyrelsen sørger for bespisningen både fredag og lørdag aften.

Følgende ture vil blive guidede i løbet af weekenden efter behov:

Fredag: Rundtur på den sydlige del af Fanø.

Fra vores lejrplads ved Albuen (ca. midt på øen) går vi vestpå gennem den sydlige del af Fanø Klitplantage for til sidst at komme ud til Vesterhavet ved Pælebjerg. Fra den 19 m høje top kan vi passende nyde den medbragte formiddagskaffe medens vi skuer ud over det store vand og måske et par enkelte stranddaskere. Men i stedet for at gå ned på stranden, vælger vi i stedet at følge højderyggen (en tidligere kystlinje med tilgroede klitter) syd på over Havside Bjerge for til sidst nå ud til stranden ved Mosedal Bjerg, fra hvis 18 m høje top vi sikkert vil indtage den medbragte og velfortjente frokost, medens vi osv. Vi følger stranden rundt langs Fanøs sydspids med Hønen inden vi pludselig befinder os i det gamle Sønderho, hvor der både er tid til sightseeing, iskagespiseri samt evt. andre udskejelser. Mætte på oplevelser mv. påbegynder vi turen tilbage langs Vadehavet med flotte udsigter over vaderne og fastlandet i baggrunden. Vi skal nok også lige besøge et par fuglekøjer, Knudtoft Bjerg mv. inden vi tilpas trætte når frem til lejrpladsen.

Turen er ca. 20-22 km og er let gået.

Lørdag: Nordøstpassagen. Rundtur på den nordlige del af Fanø

Fra vores lejrplads ved Albuen (ca. midt på øen) går vi mod nordvest gennem de mest bjergrige dele af Fanø Klitplantage og videre hen over Kaninbjergenes unikke salt og tørketålende laver. Her møder vi ikke mange andre, men det gør vi sikkert når vi kommer til Rindby Strand, hvor vi følger den brede atlanterhavsstrand med rullende dønninger nordvest over til Søren Jessens Sand. Nu følger så Nordøstpassageopgaven: Vi skal mod nord på Jessens Sand og så langt ud på Grønningen som muligt – uden at havne i Grådyb (sejlrenden til Esbjerg Havn) eller en af de andre tidevandrender. Det er en utrolig oplevelse at vandre her i dette flade land med alle hånde mærkværdige planter og skabninger, samtidig med at ens afstandsfornemmelse fuldstændig svigter. Dvs. man kan ikke ”næsten røre” de store oceangående skibe der uophørligt er på vej ind eller ud af Esbjerg Havn.

Spørgsmålet er også hvor langt tør vi gå ud på Søren Jessens Sand uden at miste middagen i Nordby og måske det der er værre.

Med lidt held vandrer vi hen på eftermiddagen ind i nordenden af Nordby hvor der både er tid til sightseeing, iskagespiseri samt evt. andre udskejelser, samt mulighed for lidt vask og iføring af lidt mere nobel påklædning, inden vi mødes hos Restaurant Dino i Nordby kl. 18.00 hvor bestyrelsen har fået arrangeret et særligt ”tag selv bord” for trætte vandrere. Efter middagen følger selve planlægningsmødet.

Sidste Ø-bus kører fra Nordby præcis kl. 22.30. Husk pandelygte til den sidste km fra landevejen og ned til lejrpladsen.

Turen er ca. 20-22 km og er let gået.

Søndag: Halen og de store vader på Fanø.

Fra lejrpladsen følger vi skovvejen mod nordøst langs Vadehavskysten med fine udsigter over de nærmest uendelige vader og med Esbjerg i baggrunden. Vejen drejer langsomt mod nord for til sidst at gå i vestlig retning, men inden da skal vi på en større afstikker ud på det store forland ”Halen”. Et særpræget område med lynghede og mindre indlandsklitter. Fra Halen er der fine muligheder for at udforske vadernes ”krible-krable” liv.                                                                                                        Den sidste del af turen er en lille asfaltvej som efterhånden bringer os hen til Nordbys lange hovedgade. En værdig afslutning på planlægningsweekenden med sådan en promenade vandring lige hen til færgelejet.

Turen er ca. 12 km og er yderst let gået. Der kan arrangeres bagagetransport fra lejrpladsen og til Færgelejet.

Lejrplads: Naturstyrelsen shelterplads (3 x 10 personer) og lejrplads ved Annesdal Bjerg ved Albue Fuglekøje og Plantørboligen, se https://www.aldus.dk/fanoe/fuglekojer/albue.html

Mad: Bestyrelsen sørger for aftensmad fredag og festmiddag med øl/kaffe lørdag aften. Medbring selv de obligatoriske drikkevarer til hele weekenden.

Overnatning: Telt eller shelter.

Medbring: Personligt udstyr, samt mad til hele turen (bortset fra aftensmad fredag og lørdag).

Pris:  Enhedspris 250 kr som dækker middag fredag og lørdag aften. Betaling finder sted fredag og/eller lørdag aften, helst via MobilePay.

Tilmelding:  Senest torsdag den 6. september. Se Rygsækken nr. 5 2018.

Ved tilmelding oplys, hvis du ønsker samkørsel i egen bil eller som passager. Så vil vi søge at etablere kontakter.

Oplys ankomst torsdag, fredag eller lørdag.

Oplys tlf.nr. og e-mailadresse

Ved tilmelding vil du få tilsendt færgeplan for Esbjerg-Nordby, oplysning om P-pladser ved færgepladsen i Esbjerg, køreplan for Ø-bussen på Fanø, pdf filer med 1:25000 kort over øen, samt andre praktiske spørgsmål.

Bestyrelsen
Sted

Område:
Jylland

pske 2009. kilde ved skneleden.jpg

Næste ture