EMAIL Udskriv

Turkalender

Arrangementoplysninger 

Thyborøn - Bulbjerg
Arrangement:
Thyborøn - Bulbjerg
Dato:
24.03.2018 - 28.03.2018
Hvor:
Jylland -
Kategori:
Telttur

Beskrivelse

Thyborøn-Bulbjerg 2018                                                                                                   24.-28 (29.) marts 2018
gennem Nationalpark Thy + lidt mere

I år er det 10 år siden, vi sidst gennemførte en tur på den strækning i Natur og Fjeld. Eventyret gennem denne unikke del af Danmark skal gentages. Og denne gang finder turen sted i forpåsken – d.v.s. fra lørdag før palmesøndag til onsdag før skærtorsdag. Evt. torsdag med, hvis man slutter med en overnatning i området ved Bulbjerg. Du kan altså nå at fejre påsken sammen med familien efter turen!

Vi vandrer gennem hele Nationalpark Thy og videre gennem de lige så storslåede strækniger langs Vigsø Bugt til forbjerget, Bulbjerg, der er Danmarks eneste fuglefjeld! Er det strandvandring? Nej, ikke primært! Vi vandrer især i de brede bræmmer af klitheder og plantager, som strækker sig i et bredt bælte langs kysten gennem hele Thy. De vidtstrakte og øde klitheder er enestående. Langt det meste af arealet er statsejet.

Det meste af strækningen følger vi Agger-Bulbjerg Vandrerute, der er en del af Nordsøstien. På dele af turen forlader vi dog denne rute.

På turen vandrer vi fra 15 til 25 km pr. dag med et gennemsnit lidt over 21 km. Totalt vandrer vi ca. 106 km. Vi overnatter på Naturstyrelsens lejrpladser undervejs. Ved hver lejrplads forefindes et lille shelter; men vi bør have telte med, da der også kan være andre. Stort set hele turen foregår i terræn. D.v.s. der er ikke asfalt, og der kan være sandet eller ujævnt på visse strækninger og sumpet/vådt på andre strækninger.

Du skal kunne bære telt og alt dit udstyr på en tur, der varer 5 dage. Det er dog også muligt at deltage på en mindre del af turen. Vær forberedt på, at det stadig kan være koldt sidst i marts.

Indkøb: Vi kommer til indkøbsmuligheder 2 steder, nemlig i Agger første dag og i Nr. Vorupør anden dag.

Dagsprogram:

Lørdag: Fra færgelejet på Agger Tanges sydspids vandrer vi hovedsagelig på et sandet spor langs tangens vestlige side med udsyn over de store fuglerige lagunesøer på tangens indre samt Vesterhavet til Agger, som nås efter ca. 10 km. Vi fortsætter vest om Flade sø til Lodbjerg Fyr, hvor der ligger en fin teltplads med shelter i en klitgryde med lav bjergfyr. Drikkevand ved fyret. Etape: 15½ km.

Søndag: Vi vandrer nordover på øde klitheder, der strækker sig kilometervis på et meget lille hjulspor, passerer et lille bysamfund, Lyngby, og fortsætter videre over klithederne Saltkær og Lillehav og senere Stenbjerg Klitplantage. Fra Stenbjerg til Nr. Vorupør vandrer vi langs stranden. Herefter skrår vi ind over klitten til lejrplads i den vestlige del af Tvorup Klitplantage med shelter og skovlokum. Vand medbringes fra Nr.Vorupør, 2½ km, hvis vi da ikke renser vandet fra den lille bæk ved pladsen. Indkøbsmulighed i Nr. Vorupør. Dagsetape: 22 km.

Mandag: Vi passerer den lille frodige idyl, Bøgsted Rende, vestligst i Tvorup Klitplantage, inden vi fortsætter op over Vangså Hede. Senere drejer vi ind gennem Nystrup Plantage, kærene ved Kvadderkær og senere Vilsbøl Plantage til overnatningsplads med shelter og vand på sydsiden af Nors Sø. Dagsetape knap 23 km.

Tirsdag: Vi vandrer langs søbredden øst om Nors Sø og langs kanten af Tved Klitplantage til Isbjerget, hvor der er stort udsyn over Hanstholm Vildtreservat (som ikke er tilgængeligt i fuglenes yngleperiode). Her bruger vi lidt tid, da der er gode chancer for at se både kronvildt og traner. Vi fortsætter nordover gennem plantagens vestlige del og kommer til bakkerne ved Sårup, igen med stort udsyn over reservatet. Efter Sårup følger nogle km små landeveje over landsbyen Ræhr og videre ad endnu lidt landevej til kysten ved Febbersted øst for Hanstholm. Vi vandrer i bakkerne med stort udsyn over den øde Vigsø Bugt med Bulbjerg i horisonten. Vi overnatter på en lille plads med shelter i den lille Vigsø Plantage, efter at vi først har tanket vand ved et toiletskur. Er der frost må vi ind til Vigsø By efter drikkevand. Dagsetape. 21½ km.

Onsdag: Vi fylder flaskerne inden den næste lange øde strækning langs Vigsø Bugt ad et smalt sandet spor. De første huse følger ved Lild Strand efter 16 km, hvor der ikke findes mange pejlemærker i terrænet. I Lild Strand igen mulighed for at fylde flaskerne. Efter ca. 20 km nås Bulbjerg, der er et markant forbjerg på kysten. Efter endnu 4½ km ad stier gennem klitterne når vi ud til den gamle Ålborgvej, hvor der er en lille p-plads samt busforbindelse til Thisted og Ålborg (vinkestrækning). Evt. kan tages en ekstra overnatning ved shelteret, som ligger ved Søvej, en km fra landevejen.

Man kan også vælge, at slutte af på den lille teltplads, der ligger 1½ km sydøst for Bulbjerg, hvor der også kan overnattes i en bunker med brændeovn installeret!

Få evt. en forsmag på strækningen gennem mine beskrivelser og fotos her: http://jensesvandringer.dk/ture-i-danmark/nationalpark-thy-og-vigs-bugt.html. På samme side findes diverse relevante links.

Offentlig transport: Rejse med privat jernbane Vemb-Lemvig-Harboøre-Thyborøn. Stå af ved Agger Færgeleje. Herefter 10 minutters sejlads til sydspidsen af Agger Tange. På hjemrejsen kan benyttes bus 70 mellem Thisted og Aalborg. I Fjerrritslev kan skiftes til Abildskous busser til København.

Mødested og tid: Færgelejet ved sydspidsen af Agger Tange ved middagstid, lørdag d. 24. marts. Mere præcist tidspunkt følger, når aktuelle køreplaner kendes!

Pris: Ingen pris ud over egne rejseudgifter og mad på turen.

Deltagerantal: Vi bør nok holde os under 10

Tilmelding og oplysninger: Se Rygsækken nr. 6 2017

 

 

Sted

Område:
Jylland